Svarvning som bearbetningsmetod

Svarvning är en bearbetningsmetod av stål för att få fram rundande former. I svarvningsprocessen fästs ett arbetsstycke som roterar med mycket hög RPM. Skärverktyget som hos de flesta svarvningsföretag specialanpassas skär loss  stålspån samtidigt som vatten sprutas mot skärningspunkten.

Svarvningsmaskinerna har idag utvecklats för att kunna bearbeta nästan vilka material som helst, exempelvis zink, aluminium, koppar, mässing, guld och silver.

Svarvning hos ATORPCNC-svarvning är den moderna svarvmetoden där instruktioner matas in numeriskt eller datorstyrt. Detta betyder att man kan skicka en ritning via CAD-program direkt till maskinen som sedan börjar arbeta med att ta fram detaljerna.

Automatsvarvning är en lösning för när små detaljer ska framställas och när alla arbetsmoment genomförs automatiskt av svarven. Den matar både fram nytt material för bearbetning och fångar upp färdiga detaljer. De äldre kurvstyrda automatsvarvarna hade stycken formade som kurvor som mekaniskt matade fram nytt material, men eftersom dessa inte var speciellt flexibla har de ersatts av servomotorer som kan justeras till vilka längder man vill.

Längsvarvning är en annan bearbetningsmetod som används när man ska svarva långa smala detaljer som annars kan utsättas för påfrestning vid vanlig svarvning. Det är stödet eller guidebushen som gör att arbetsstycket inte påfrestas i onödan.

Fleroperationssvarvning är en av de mest avancerade svarvningsmetoderna. Metoden medför att det behövs väldigt lite efterbearbetning eftersom alla moment utförs under svarvningsprocessen samtidigt. Maskinerna är också såpass intelligenta att de kan rätta till eventuella mätfel direkt. Komplexa detaljer och hårda material fungerar bäst med flerop.